Undervisning

Improvisationsblock
impro enligt Keith Johnston!
djurimprovisationer
drömimprovisationer
musikimprovisationer
Ölands folkhögskola hösten 2008.


Turboscener enl. Meisnerteknik
från Glasmenageriet av Tennessee Williams
Ölands folkhögskola hösten 2007.


Monolog Masterclass
Ölands folkhögskola våren 2007.

Sidan uppdaterad 1 september 2009